Fri, 01/03/2024
Tìm kiếm
Hotline
Cấp cứu: 0866.853.585 - 0966.131.212
Tin Mới

Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
01095
Hôm nay: 0003
Hôm qua: 0204
Trong tuần: 1140
Trong tháng: 0003
Tất cả: 12177
Trang chủ >> Tin tức sự kiện >> BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM . . .

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BVĐK HUYỆN YÊN ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 75 /BC-BVYĐ                                              Yên Định, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023

 

Thực hiện Quyết định số 4747/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2023;

Thực hiện công văn số 20/SYT-NVY ngày 02/01/2024 của Sở Y tế về việc triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 46 /KH-BVYĐ ngày 08 tháng 01 năm 2024 về việc triển khai đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2023;

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023.

 1. Thành phần đoàn kiểm tra:
  • Đoàn kiểm tra thành lập theo quyết định số 47/QĐ-BVYĐ ngày 09 tháng 01 năm 2024.
  • Thời gian kiểm tra ngày 10 tháng 01 năm 2024.
  • Phân công thành viên trong đoàn kiểm tra, đánh giá, tìm bằng chứng, thống kê, nhập số liệu 6 nội dung trong Kế hoạch số 46/ KH-BVYĐ ngày 09 tháng 01 năm 2024.
  • Kiểm tra thực tế tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phỏng vấn người bệnh và nhân viên y tế, các mặt cải tiến chất lượng bệnh viện đã triển khai.
  • Kiểm tra tài liệu chứng minh có triển khai thực hiện các quy chế, quy định và các văn bản về chất lượng do Hội đồng QLCL Bệnh viện ban hành.
 2. Kết quả kiểm tra:
 1. Nội dung 1: Báo cáo số liệu hoạt động

Bệnh viện đã tiến hành nhập thông tin, số liệu hoạt động bệnh viện trong 12 tháng về (chuyên môn, tài chính, nhân lực, chất lượng, tổ chức, danh mục kỹ thuật,

 

danh sách người hành nghề, danh mục trang thiết bị, dược, ICD10) trên phần mềm www.qlbv.vn/ktbv.

 1. Nội dung 2: Tóm tắt kết quả kiểm tra 83 tiêu chí:
  1. Kết quả chung:

 

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ:

83 /83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:

100%

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:

ĐIỂM 309 (có hệ số 335)

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:

3.72 ĐIỂM

 

 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC:

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT:

0

2

25

50

6

83/83

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%):

0.00

2.41

30.12

60.24

7.23

100%

 

 1. Kết quả từng tiêu chí:

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

A

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

 

A1

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

 

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

4

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

4

A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

5

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

4

A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

4

A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

4

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

A2

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

 

A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

4

A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

4

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

4

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

3

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

4

A3

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

 

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

4

A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

4

A4

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

 

A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

5

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

4

A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

4

A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

3

A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

5

A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

5

B

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

 

B1

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

 

 

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

4

B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

3

B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

3

B2

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

 

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

4

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

4

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

B3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

 

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

3

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

4

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

4

B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

4

B4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

 

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

4

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

3

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

4

C

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

 

C1

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

 

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

3

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

3

C2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

 

 

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

4

C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

4

C3

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)

 

C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

4

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

4

C4

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

 

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

4

C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

4

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

4

C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

3

C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

4

C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

3

C5

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)

 

C5.1

Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật

3

C5.2

Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới

4

C5.3

Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng

4

C5.4

Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị

4

C5.5

Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện

3

C6

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

 

 

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

4

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

4

C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

3

C7

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

 

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

3

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

3

C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

4

C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

2

C8

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

 

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

3

C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

4

C9

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

 

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

4

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

4

C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

3

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

3

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

 

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

C10

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

 

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

3

D

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

 

D1

D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)

 

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

4

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện

4

D1.3

Xây dựng văn hóa chất lượng

5

D2

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

 

D2.1

Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh

4

D2.2

Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục

4

D2.3

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa

4

D2.4

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

4

D2.5

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

4

D3

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)

 

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

4

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

5

D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

4

E

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

 

 

 

 

Tiêu Chí

 

Nội Dung

Bệnh viện tự đánh giá năm 2023

E1

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

 

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

3

E1.2

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

4

E1.3

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

4

E2.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

3

 

 1. Nội dung 3: Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

 

Nội Dung

Tổng số phiếu đoàn tự kiểm tra

Tỷ lệ hài lòng

Hài lòng nhân viên y tế

157

83,9%

Hài lòng người bệnh nội trú

30

91,8%

Hài lòng người bệnh ngoại trú

30

96,0%

Hài lòng người mẹ sinh con tại bệnh viện

30

91,8 %

 1. Nội dung 4: Kiểm tra sẵn sàng công tác cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh.
 • Bệnh viện có hai bác sĩ chuyên khoa I hồi sức cấp cứu;
 • Bệnh viện có hai bác sĩ có chứng chỉ hồi sức cấp cứu;
 • Bệnh viện thành lập đơn nguyên cấp cứu trung tâm, trang bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ hoạt động cấp cứu.

 

 1. Nội dung 5: Kiểm tra tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong cải các hành chính, nâng cao chất lượng KCB.
 • Bệnh viện đã áp dụng hình thức đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến;
 • Đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp;
 • Làm bệnh án trên máy tính;
 • Tích hợp kết quả xét nghiệm trên hệ thống;
 • Giao ban hàng ngày bằng phần mềm zoom;
 • Thanh toán không dùng tiền mặt;
 • Phần mềm quản lý văn bản VNPT ioffice;
 • Phần mềm AppSheet trong báo cáo sự cố y khoa, quản lý nhân lực, chỉ số bệnh viện, quản lý trang thiết bị y tế, sức khỏe nhân viên;
 1. Nội dung 6: Kiểm tra việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước:

Trong năm bệnh viện đã thực hiện tốt công tác phản hồi các văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023.

Bệnh viện báo cáo Sở Y tế để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

 • Sở Y tế:(để báo cáo);
 • Các khoa, phòng (để thực hiện)
 • Lưu: VT, QLCL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trang điện tử thuộc bản quyền của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định
 
Địa chỉ: Thôn Tân Ngữ, xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh  Hóa
Trưởng ban biên tập: BS CKII. Phạm Văn Bằng - Giám đốc bệnh viện
Điện thoại: 0866.853.585 - 0966.131.212                                              
Email: benhviendkyendinh@gmail.com